NETS
TEENUS TUGI FIRMAST Pealehele

Sisukord
* Teenused kaupmeestele
* Teenused pankadele
* Makselahenduste sertifitseerimine
* Muud teenused

Kaardikeskus arvudes
* Ristkasutuses jaanuar 2011
  19522 maksesüsteemi
134 mobiilimakse müügikohta

Mida uut?

Alates 19. nov. 2013 on Nets Estonia poolt peatatud Diners Club kaartide vastuvõtt kõikides makseterminalides ja kassasüsteemides. Diners Club Nordic AB on otsustanud lõpetada Diners Club kaartide vastuvõtu Eestis, Lätis ja Leedus viidates väikestele turumahtudele. Kõikidele Diners kaarte vastuvõtvatele kaupmeestele on edastatud lepingu lõpetamise teade.

Diners Club Nordic AB otsib oma kaartide aktsepteerimisel uut ärimudelit ning tulevikus võib Diners kaartide vastuvõtt jälle võimalik olla - sellekohaliste võimaluste avanemisest teavitame eraldi.


15. november 2013: Swedbank ja Nets Estonia leppisid kokku kaardimaksete töötlemise teenuslepingu pikendamises järgmiseks kolmeks aastaks. Loe pressiteadet


Nets ostis Soome suurima maksesüsteemide ettevõtte. Loe pressiteadet


Nets nimetas ametisse tegevdirektori. Netsi kontserni uueks tegevdirektoriks nimetati Mette Kamsvåg. Loe pressiteadet


Nets Estonia vahetab 2012. aasta jooksul välja kõik SEB pank, Nordea pank ja Sampo pank poolt üüritud makseterminalid, mida ei ole lubatud vastavalt rahvusvaheliste organisatsioonide nõuetele kasutada alates 2013. aastast.


Ühiskasutuse spetsifikatsioonid ja uued kiipkaarditerminalide spetsifikatsioonid on kättesaadavad Kaardikeskuse kodulehelt. Spetsifikatsioonidele juurdepääsuks on eelnevalt vaja esitada vabas vormis avaldus aadressil estcard@estcard.ee